Wandering thoughts’ op de niet meer zo vroege woensdagochtend: is hulp aanbieden altijd behulpzaam voor de ontvanger? Schrijven helpt me om dingen helder te zien, om oorzaak en gevolg beter te verbinden en om te realiseren wat ik nog te leren heb (kort gezegd meer dan genoeg)!

Als behulpzaam persoon help ik een ander graag maar wanneer je in een kwetsbare situatie zit, kan – willen helpen- (onbedoeld) voortkomen vanuit verkeerde motieven, met alle gevolgen van dien. Het kan zijn dat je daardoor (on)bewust controle probeert uit te oefenen op de ander. Dan wordt het eerder ‘on-hulpzaam’ en misschien zelfs schadelijk, dan dat het een ander echt vooruit helpt. Dat ik daardoor in bepaalde situaties de afgelopen tijd soms helemaal niet behulpzaam was, besef ik me nu. In het Engels geschreven, omdat ik mijn liefde voor andere talen nieuw leven probeer in te blazen (en soms omschrijft het m’n gedachten gemakkelijker).